นวดมือบำบัด 5 อาการ

นวดมือ

นิ้วมือ คือ จุดสะท้อนของเส้นประสาทต่างๆ และมีความสัมพันธ์กับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย การนวดมือบำบัด ก็เพื่อลดอาการเจ็บป่วย และสร้างเสริมประสิทธิภาพให้แก่อวัยวะของเรา ซึ่งการนวดมือ หรือการกดจุดที่มือนั้น เป็นการคลายจุดบล็อกที่กั้นขวางจุดเชื่อมของพลัง ทำให้ระบบการไหลเวียนทำงานอย่างอิสระ ก่อความสมดุล ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมนั่นเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและมือ

 1. บริเวณนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่นๆ คือจุดสะท้อนสารเคมีในสมอง และเส้นประสาทเพื่อความสงบ บริเวณนี้ยังสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ในสมอง บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ เชื่อมสัมพันธ์กับอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึก เช่น จมูก ตา หู และคอ
 2. บริเวณส่วนบนสุดของฝ่ามือ (รวมถึงส่วนบนสุดของหลังมือ) สะท้อนปอดและหัวใจ
 3. บริเวณกลางฝ่ามือ สะท้อนอวัยวะที่อยู่บริเวณเหนือเอว
 4. บริเวณส่วนล่างของฝ่ามือ สะท้อนอวัยวะที่อยู่บริเวณเอว และสะโพกส่วนบน
 5. บริเวณข้อมือ สะท้อนอวัยวะที่อยู่ใต้เอว แต่เหนือท่อนขา

นวดมืออย่างไร ให้ได้ผล?
คุณมิลเดรด คาร์เตอร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Hand Reflexology : Key to Perfect Health กล่าวว่า ในสัปดาห์แรกที่เริ่มใช้การนวดมือนั้น ไม่ควรนวดแต่ละจุดนานกว่า 2 – 3 นาที เพราะหากนวดนานเกินไป ร่างกายจะหลั่งท็อกซินมาคั่งอยู่บริเวณนั้นๆ ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวไปนานสองสามชั่วโมงเลยทีเดียว โดยวิธีป้องกันอาการนั้น ควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วทั้งก่อนและหลังการนวด ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากท็อกซินคั่งค้างดังกล่าวได้

ความหนักของการนวดมือ เราควรนวดกดอย่างทะนุถนอม นุ่มนวลน้ำหนักที่ใช้ก็ควรอยู่ระหว่างครึ่งถึงหนึ่งกิโลกรัม โดยใช้น้ำหนักเบาที่สุดกดที่จุดซึ่งมีอาการ และใช้น้ำหนักที่หนักที่สุดตรงบริเวณที่ต้องการให้ได้แรงกดลึกและหนัก หรือบริเวณที่ผิวหนังหนาเป็นพิเศษ การทดสอบว่าแรงกดหนักแค่ไหน ใช้วิธีกดนิ้วที่ใช้นวดลงไปบนตาชั่ง ทั้งนี้ ควรนวดผู้สูงอายุ เด็ก คนท้อง และผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน ให้หมั่นสังเกตและทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคน และระยะเวลาการนวดมือควรนวดอย่างน้อยวันเว้นวัน ทั้งเพื่อเยียวยาความผิดปกติ และรักษาสมดุลของสุขภาพ

วิธีการนวดมือ แบ่งได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. นวดกด คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งกดลงไปบนจุดที่ต้องการนวด ซึ่งอยู่บนมืออีกข้างหนึ่ง และกดให้ลึกจากจุดที่คิดว่าลึกที่สุด
 2. นวดหมุน คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งกดลงไปบนจุดที่ต้องการนวด ซึ่งอยู่บนมืออีกข้างหนึ่ง กดสักครู่ แล้วจึงหมุนนิ้ว เพื่อให้แรงกดกระจายทั่วบริเวณ
 3. นวดถู คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งวางลงบนโคนนิ้วกลางของมืออีกข้าง นิ้วอื่นๆ ที่เหลือยกขึ้นมา
  ประคองหลังมือไว้ (ในลักษณะหนีบ) กดนิ้วหัวแม่มือให้เกิดน้ำหนัก แล้วลากนิ้วผ่านโคนนิ้วกลางและก้อยโดยยังคงแรงกดไว้

การนวดมือบำบัด 5 อาการ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
  หากระบบประสาทเหนื่อยล้า การทำงานของกล้ามเนื้อตาก็จะไม่สมบูรณ์ เพราะกล้ามเนื้อตาทำงานภายใต้การควบคุมของระบบประสาท โดยการนวดมือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นได้ นอกจากนี้ควรนวดจุดสะท้อนตับบนมือขวา และนวดจุดสะท้อนไตของทั้งสองมือไปพร้อมกัน เพื่อให้ร่างกายได้ทำความสะอาดพลังงานคั่งค้างออกไปทางอวัยวะทั้งสองนี้ เพราะหากสุขภาพตับและไตไม่ดี มักมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการมองเห็นด้วยเช่นกัน
 2. แก้ปวดไมเกรน
  อาการปวดไมเกรนเกิดจากความไม่ปกติของการไหลเวียนเลือดในสมอง แพ้อาหาร หรือความตึงเครียดของร่างกาย การบำบัดอาการปวดไมเกรน คือ การทำให้เส้นประสาทต่างๆ ผ่อนคลาย พร้อมกันนั้นก็กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น โดยการนวดผ่อนคลายจุดสะท้อนต่อมพิทูอิทารีและต่อมอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเอนโดครีน ซึ่งอยู่บริเวณนิ้วหัวแม่มือ เพื่อสร้างความสมดุลของฮอร์โมน นวดกดจุดสะท้อนหัวใจ เพื่อให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น และ นวดกดจุดสะท้อนตับ เพื่อกระตุ้นให้ตับขับสารพิษ และช่วยเสริมสร้างระบบย่อยอาหาร และการดูดซึม
 3. กระตุ้นการได้ยิน
  การได้ยินคือการเดินทางของพลังงานจากหลายส่วน ซึ่งสัมพันธ์กับนิ้วต่างๆ เช่น พลังงานเสียงที่ผ่านเข้าไปในช่องหู สัมพันธ์กับนิ้วนาง พลังงานจากการสั่นสะเทือนของเสียงที่เดินทางไปแปลความหมายที่สมอง สัมพันธ์กับนิ้วโป้ง เป็นต้น การนวดมือสามารถกระตุ้นการได้ยินได้ โดยนวดกดปลายนิ้วทุกนิ้วค้างไว้ เพื่อส่งพลังผ่านจุดที่สัมพันธ์กับการได้ยิน และนวดกดจุดสะท้อนต่อมพิทูอิทารี ซึ่งอยู่ตรงกลางนิ้วหัวแม่มือ เพื่อเพิ่มพลังสมอง
 4. แก้ไอ
  จุดสะท้อนลำคอนั้นตั้งอยู่บริเวณนิ้วโป้งและนิ้วใกล้เคียง ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ลำคอ ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บคอหรือไอ จึงต้องนวดกดบริเวณนั้น คือ วางนิ้วหัวแม่มือบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง ส่วนนิ้วอื่นๆ รองข้างใต้ กดบีบค้างไว้
 5. กระตุ้นระบบย่อยอาหาร
  กระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายกินผ่านปากเข้าไป ซึ่งบ้างก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย บ้างก็ทำลายกระเพาะอาหาร และทุกระบบของร่างกาย การนวดกดจุดสะท้อนกระเพาะอาหารจึงเป็นการกระตุ้นประสิทธิภาพการย่อยอาหารให้ดีขึ้น คือ ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจับบริเวณจุดสะท้อนกระเพาะอาหารซึ่งอยู่บริเวณจุดตัดของโคนนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้มือซ้ายส่วนนิ้วอื่นๆ รองข้างใต้ และกดคลึงจุดนั้นด้วยนิ้วหัวแม่มือ ขณะที่นิ้วชี้ และนิ้วกลางกึ่งประคองกึ่งกดด้านหลังมือเอาไว้

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate.com